PRZYŁBICA OCHRONNA
Przyłbica ogranicza przedostawanie się drobnoustrojów drogą kropelkową. Nie zastępuje maseczki oddechowej. Przyłbica chroni użytkownika przed odruchem dotykania własnej twarzy. Zalecamy dezynfekcję przed użyciem.
Produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, służb i innych osób zaangażowanych w działania na rzecz opanowania wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby COVID19 uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się tego wirusa i wywołanej nim choroby.

UKRYJ