DPS Ceilings » Kontakt

    Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Grupa DPS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 85a, 40-391 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000181361,
    REGON 276615785, NIP 954-23-04-669, BDO: 000041695

    UKRYJ